Ostalgia

14 - 25 2011 . Ostalgia , New Museum, New York
«